Memang tidak dinafikan bagaimana kegiatan pelaburan memandu ekonomi negara. Seperti yang akan dipelajari dalam artikel ini, kita akan belajar sedikit pengenalan kepada kegiatan pelaburan dan mengapa ianya penting untuk negara Malaysia.